Top
Ic_info Jeśli nie otrzymałeś emaila potwierdzającego rejestrację, kliknij tutaj.
Pola oznaczone symbolem * należy wypełnić obowiązkowo i zgodnie z prawdą, ponieważ są one podstawą do wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Poniższe dane osobowe przetwarzane będą do celów odbywanego szkolenia przez firmę SEKA S.A. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Po wypełnieniu poniższych pól i kliknięciu na przycisk "Dodaj konto", informacja o aktywacji konta zostanie przesłana na podany przez Ciebie adres email.
Pola oznaczone symbolem ** należy wypełnić obowiązkowo w celu umożliwienia dostępu do szkolenia on-line oraz weryfikacji uczestnika szkolenia.
Kod grupy:  **
Hasło:  **   
Wprowadź ponownie hasło:  **   
Imię:  *
Nazwisko:  *
Data urodzin:   Calendar *
E-mail:  **
Miejsce urodzenia [miasto] :  *
Zapoznałem się z regulaminem i w pełni  
akceptuję jego treść: 
* Treść regulaminu
Potwierdzam prawdziwość informacji podanych  
w formularzu rejestracyjnym: 
*
*,** - Pole wymagane